Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

26 januari 1887

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

26 januari 1887

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli, met poststempel Amsterdam 26 jan 87, geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker. Nieder-Ingelheim bei Mainz. Deutschland. (M.M.)

27) K. d3-c3 b7-b5.

Bij gebreke aan uw portret heb ik dezer dagen in het ‘Volkspark’ [2.] Volkspark: een nu verdwenen park rond de huidige kruising van de Van OIdenbarneveldtstraat en de 2e Hugo de Grootstraat; aldaar werden vele vergaderingen van socialisten gehouden. alhier uwe welgelijkende beeltenis gekocht. Heeft uw vrouw misschien een portret waarmede zij ons pleizier kan doen?

Vele groeten

H.C.M.

Woensdagmiddag

28) Sd4-f3 [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.