Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

21 januari 1887

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

21 januari 1887

Briefkaart van Mimi namens Multatuli aan H.C. Muller, met poststempels Nieder-Ingelheim 21-1-87 en Amsterdam 22 jan 87, geadresseerd aan Herrn Dr H.C. Muller P.C. Hooftstraat 137 Amsterdam. (M.M.)

D. dikteert.

25)..........Dh2-g2

26) Ke3×d3

Ja, ook ik geloof dat de afloop der laatste verwikkeling u verzwakt heeft, en ik zie nu een lastige worsteling te gemoet want al ben ik nu 'n beetje sterker in stukken waarde, toch is 't verschil niet zeer groot. En de minste bévue [1.] bévue: blunder (fr.) van myn kant kan 't evenwicht weer aan uw zy brengen. Misschien vindt ge op 't eind een aardigen probleem-zet.

Ja, die arme D N. wy denken er zooveel aan.

Hartelyk met vrouw en kind van ons beiden gegroet

MDD