Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

17 januari 1887

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

17 januari 1887

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller, met poststempels Nieder-Ingelheim 17-1-87 en Amsterdam 18 jan 87, geadresseerd aan WEDZG Hr H.C. Muller Litt. hum. Dr P.C. Hooftstraat 137, Amsterdam. (M.M.)

Dat: 25) K f3-e2 is 'n schryffout op de verzonden kaart. Op myn nota staat: e3. 't Spyt me wel dat ik nu schuld heb aan die onaangename vertraging. Uw opgaaf van gespeelde zetten komt met myn aantt. overeen. Alzoo:

24).......L f5 × h3

25) K f3-e3.

Ik ben zeer benieuwd naar 't vervolg.