Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

16 januari 1887

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

16 januari 1887

Brief van H.C. Muller aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz 1-2 en 3 (⅘) beschreven. (M.M.)

Amst. 16 jan. 1887.

Waarde Heer Dekker,

Gij vergist u blijkbaar in onze schaakpartij. Immers gij stuurt mij als 25en zet. K) f3-e2, maar dit is onmogelijk aangezien mijn pion op d3 het veld e2 bestrijkt. Gemakshalve laat ik hier de heele partij volgen:

1) e2-e4 e7-e5
2) L. f1-c4 S. g8-f6
3) d2-d3 d7-d5
4) e4×d5 S. f6×d5
5) S. g1-f3 S. b8-c6
6) h2-h3 L. f8-c5
7) L. c4×d5 D. d8×d5
8) c2-c4 D. d5-d6
9) S. b1-c3 L. c8-f5
10) S. c3-b5 D. d6-d7
11) a2-a3 a7-a6
12) S. b5×c7 D. d7×c7
13) b2-b4 L. c5-a7
14) T. a1-a2 T. a8-d8
15) T. a2-d2 0-0
16) L. c1-b2 S. c6-d4
17) 0-0 L. a7-b8
18) T. f1-e1 e5-e4
19) L. b2×d4 T. d8×d4

20) S. f3×d4 D. c7-h2 +
21) K. g1-f1 D. h2-h1 +
22) K. f1-e2 e4×d3 +
23) K. e2-f3 D. h1-h2
24) g2-g3 L. f5×h3

en ik wacht uwen 25en zet opnieuw.-

Wat onzen vriend D.N. betreft, zoo ben ik het natuurlijk wel met u eens voorzooverre het vreesselijke der straf aangaat, maar niet met hetgeen gij daarbij voegt.

Daaromtrent blijven wij van opinie verschillen - de toekomst zal leeren wie gelijk heeft, of liever wie het by benadering juist heeft ingezien.

Het doet mij genoegen dat onze portretten u beiden een aangenaam oogenblik bezorgd hebben.

Vrouw + kind zijn uitstekend gelijkend, ikzelf ben mislukt.-

Nu ik uw beider portret niet krijgen kan, troost ik mij met de gedachte u dezen zomer in welstand te N.I. aan te treffen

Mijn vrouw laat u ook hartelijk groeten.

Als steeds de uwe

H.C. Muller