Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

10 januari 1887

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

10 januari 1887

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller, met poststempels Nieder-Ingelheim 10-1-87 en Amsterdam 11 jan 87, geadresseerd aan WEDZGel. en H.C. Muller Litt. hum. Dr. P.C. Hooftstraat 137 [1.] P.C. Hooftstraat 137: oorspr. stond er Ziezeniskaai 7. Amsterdam. (M.M.)

20)............Dc7-h2 +

21) K g1-f1....Dh2-h1 +

22) K f1-e2.....e4×d3 +

23) K e2-f3

(als ge nu uw D op h2 zet, speel dan s.v.p. voor my 24) g2-g3. 't Zal me benieuwen hoe deze verwikkeling zich oplost. Wat 'n raar pleizier toch, elkaar zoo te ergeren!)

Ik ben lam van asthma en hoest maar kan toch niet klagen daar ik in m'n lang leven over 't geheel zoo gezond ben geweest. Hartelyk met de uwen gegroet. Zend my s.v.p. portret van vrouw en kind. Maar vraag er geen terug want ik heb er geen op 't oogenblik.

tt Dek

maandag