Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 januari 1887

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

6 januari 1887

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller. Met poststempels Nieder-Ingelheim 6-1-87 en Amsterdam 6 jan 87, geadresseerd aan WEDZG. Heer H.C. Muller Litt. hum. Dr. J. v d Heidestraat 246 [1.] v.d. Heidestraat 246: oorspr. stond er P.C. Hooftstr 137. Amsterdam. (M.M.)

19)........ Td8 × d4

20) S f3 × d4. non timeo Danaos et dona ferentes [3.] non timeo Danaos enz: aangepast citaat uit Virgilius' Aeneis (II, 49); ‘ik vrees de grieken [niet; toegevoegd], ook als ze geschenken aandragen’; gezegde van de Trojaanse priester Laokoon om de Trojanen er van af te houden het houten paard binnen de muren te halen. (lat.). Ik hoop dat de verlokkende Grieken zich ditmaal mogen vergist hebben.

Grr Courant nog niet gelezen. Ik ben onwel, en... bezig met doodgaan. Enfin! Gegr.

tt D

Woensdag.

Myn zet 21 zal zeker gedwongen zyn. Doe die dus maar voor my. En dan?

D hoest en heeft last van asthma en dan die koude kan de kleine jongen dan by dit weer reizen? [2.] Dit postscriptum in Mimi's hand is dwars door de tekst heen geschreven.