Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

4 januari 1887

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

4 januari 1887

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Arnhem 4 jan 87 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

19) L. b2 × d4 T. d8 × d4

Daar ik a.s. Donderdag 6 Jan. weer naar Amst. vertrek, verzoek ik u uw antwoord dan weer te adresseeren: P.C. Hooftstr. 137.

Wordt mijn wensch, uitgesproken in het Groninger Weekblad [2.] Groninger Weekblad: Muller sprak daarin de wens uit dat Multatuli zijn werk voor de pers spoedig zou mogen hervatten. van 31 Dec. j.l. (Bijvoegsel) vervuld?

Vele groeten

H. C M.

Arnhem, 4 Jan. '87

20) Sf3 × d4 [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.