Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

27 december 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

27 december 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempels Amsterdam 27 dec 86 en Ausg. 28 12 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

17) 0 - 0 L.a7 - b8

Daar ik gedurende de vacantie bij de familie mijner vrouw te Arnhem logeer, verzoek ik u tot nader opzegging toe uwe zetten te adresseeren als volgt: Mej. de Grauw, Velperweg te Arnhem. - Tot 7 à 8 Jan. denk ik hier te blijven, wij kunnen dus nog enkele zetten wisselen. De partij is nu op een interessant punt, vindt gij niet? - Mijn dank voor de vriendelijke woorden uwer vrouw naar aanleiding van den kerstboom. Mijn vrouw & kind maken het best. Vele groeten

H.C.M.

Arnhem, 27 Dec '86

18 Tf1 - e1 [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.