Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 december 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

23 december 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 23 dec 86 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

16) L.c1 - b2 S.c6 - d4

Door het verhuizen kon ik uwen laatsten zet niet eerder beantwoorden. Wat zegt gij van het Register op uwe Ideën door van Laar?

Hartelijk gegroet

H.C.M.

P.S. Daar ik in de vacantie uit stad ga, zullen misschien ook de volgende zetten vertraging ondervinden.

M.

Amst. P.C. Hooftstr. 137.

23 Dec. '86

17) 0 - 0 [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.