Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

12 december 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

12 december 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 12 dec 86 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

14) T.a1 - a2 T.a8 - d8

Door de verhuizerij heb ik u niet eerder kunnen antwoorden. A.s. Woensdag 15 Dec. hoop ik geheel geïnstalleerd te zijn; mijn nieuw adres is P.C. Hooftstraat 137.

Hartelijk dank voor de partij met v.d. L. die ik reeds even naspeelde maar in 't nieuwe huis op mijn gemak zal nagaan. De 25e zet is zeker verkeerd genoteerd; mij dunkt ook dat het T.h1 - e1 moet zijn. De partij opent met het z.g. Steinitz-gambiet, een zeer gewaagde opening voor wit, maar wel een interessant spel.

Terwijl ik u dus verzoek de volgende briefkaart aan mijn nieuw adres te richten blijf ik met vele groeten van huis tot huis

tt

H.C.M.

15) Ta2 - d2 Dinsdag [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.