Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 december 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

6 december 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 6 dec 86 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

11) a2 - a3 a7 - a6
12) S.b5xc7+ D.d7xc7
13) b2 - b4 L.c5 - a7

Wij zijn druk aan 't verhuizen (naar de P.C. Hooftstraat 137), maar ik zal mijn best doen dat dit geen vertraging brengt in onze partij. Ondertusschen met uw vrouw hartelijk gegroet door H.C.M. A. 6 Dec. '86.

14) Ta1 - a2 [1.] Aantekening van Multatuli in blauw potlood.