Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 november 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

28 november 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 28 nov 86 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker. Nieder-Ingelheim bei Mainz Deutschland. (M.M.)

10) S.c3 - b5 D.d6 - d7

Ik heb er niets op tegen de Duitsche initialen te gebruiken, dus ook Dame voor Koningin enz. Wanneer gij lust, en een oogenblik tijd er voor over hebt, had ik gaarne eens van u opgave der overige correspondentiepartijen die gij speelt; immers sedert lang is het voor mij een groote ontspanning en genoegen partijen van anderen na te spelen. - Kent gij: Paul Morphy [2.] Morphy: Paul Morphy (1837-1884), groot Amerikaans schaker., Skizze aus der Schachwelt? (2 deelen) Dat boek bevat een groot aantal interessante & geniale partijen.

Hartelijk met uwe vrouw ook door mijn vrouw gegroet

H.C.M.

11) a2 - a3 dinsdag [1.] Aantekening in blauw potlood van Multatuli.