Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 augustus 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

23 augustus 1886

Briefkaart van H.C. Muller aan Multatuli. Met poststempel Arnhem 23 aug 86 en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Nieder-Ingelheim bei Mainz. Deutschland. (M.M.)

Plattenburg bij Arnhem, 23 Aug. '86

Mijn antwoord op uw 5en zet is S. b8 - c6, zoodat de zetten nu zijn als volgt 1) e2 - 4 - e7 - c6, 2) f1 - c4 S. g8 - f6 3) d2 - d3 - d7 - d5 4) e4 - d5 Sf6 - d5 5) S. g1 - f3, Sb8 - c6 6) h2 - h3 [1.] h2-h3: in handschrift van Multatuli; oorspr. stond er Lc4-b5, doorgestreept met blauw potlood.

Van mijn kant blijf ik er bij dat zonder debat, wrijving, wisseling van gedachten of hoe men 't noemen wil, opheldering onmogelijk is. Anders vervallen wij in 't leerstuk der onfeilbaarheid. Integendeel, hoe hooger wij staan op den berg der menschelijke kennis & volmaking, des te meer bescheidenheid past ons. Dit blijft mijn standpunt.

Gegroet door H.C.M.