Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

22 augustus 1886

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

22 augustus 1886

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller. Met poststempels Nieder-Ingelheim 22/8/86 en Arnhem 23 aug 86 en geadresseerd aan WeD. Zeergel. Heer Dr H.C. Muller Plattenburg bij Arnhem.

3) ...... d7 - d5
4) e4 n d5.

't Doet me genoegen dat gy de ouwerwetsheid van m'n uitkomen corrigeert. Anders had ik 't gedaan by m'n 4n zet. 't Kan nu pikant worden.

Wat het andere aangaat, ik blyf erby, dat debat nooit [1.] nooit: oorspr. gevolgd door (of zeer zelden). (of slechts in byzondere gevallen) iets opheldert. In allen geval verkies ik me niet te leenen tot dat misbruik van tyd en gaven.

DD

ik herinner me daar dat ge geen bord hebt

Alzoo:

1) e2 - e4 e7 - e5
2) Lf1 - c4 sg8 - f6
3) d2 - d3 d7 - d5
4) e4 n d5 Als ge m'n pion met uw paard neemt, volgt:
5) Sg1- [2.] door vocht onleesbaar; waarschijnlijk stond er f3.