Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

31 juli 1886

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

31 juli 1886

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller. Met poststempels Nieder-Ingelheim 31/7/86 en Genève I. VIII. 86 en geadresseerd aan Herrn Litt. hum. Dr H.C. Muller aus Holland. Poste Restante Genf (Genève). (M.M.)

Beste Muller, natuurlyk heel welkom, en wie met U komt ook. Hoe kunt ge dit vragen?

Ge herinnert u dat ons huiske 3/4 uur stygenden weg van de station ligt. Wilt ge dus 'n wagen hebben, telegrafeer dan [1.] dan: oorspr. gevolgd door Zoodra. dag en uur van aankomst - zoodra ge daarvan zeker zyt - aan:


Lohnkutscher Grauel.

Ik zal hem prevenieeren. Dit is me makkelyker dan dat ge my telegrafeert.

Mocht ge na ontv.n dezes nog naar Clarens gaan om Roorda te zien, groet dan den braven kerel van my.

Tot ziens alzoo

Dek

Nieder Ing.m

Vrydag.

Toch kan 't z'n nut hebben dat ook ik weet, wanneer ge denkt te komen.