Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

16 november 1884

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

16 november 1884

Briefkaart van Multatuli aan H.C. Muller. Met poststempels Nieder-Ingelheim 17/11/84 en Amsterdam 17 nov 84 en geadresseerd aan WEWZgel. Heer H.C. Muller Litt. hum Dr brouwersgracht 122, Amsterdam. (M.M.)

W.M. Ik was bly iets van U te vernemen. Niet ik was achterstallig. Dit meld ik niet als verwyt, maar om de byzonderheid, omdat meestal de schuld aan my ligt. Pour cause [1.] Pour cause: en met reden (fr.) want ik heb'n hekel aan schryven. Wy wenschen U veel geluk met voorgenomen huwelyk [3.] Op 2 april 1885 trad Muller in het huwelijk met Gertrude H.C. de Grauw., en zien Uw lieder komst met verlangen te gemoet. Weest niet karig in 't bepalen van den tyd dien ge ons gunt.

Illustratie Wouter... och! Zelden heb ik van zoo iets wat goeds gezien. Meestal valt het tegen. (Zie Camera Obscura [2.] Camera obscura: zie bij 23 november 1884, noot 5 (brief aan H.C. Muller)..) Nu, daarover kunnen wy spreken. Dank voor den ‘wedstryd.’ Daar is veel schoons in. Met aandoening ontwaarde ik dat ge my door M [4.] Niet achterhaald. laat aanhalen. Wat ligt de tyd van de kruis sprook al ver achter my. Toen was ik bitter, nu: afgemat, lam, onverschillig.

Onze vriendelyke groet aan Uw aanstaande. Komt nu maar gauw hier. Wy zyn wel, alleen heb ik last van asthma.

tt

DD

N. Ingelh. 16 Novr '84