Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 augustus 1883

van

Multatuli

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

7 augustus 1883

Brief van Multatuli aan H.C. Muller. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (⅖) beschreven. (M.M.)

Nieder Ingelheim, 7 aug 83

waarde heer Muller! o neen, ziek ben ik niet. De oorzaak dat ik U niet schreef, was verdriet, zorg, préoccupatie, ergernis. Zeer gelukkig zou ik my achten indien ik die dingen voor 'n flinke ziekte verruilen kon!

Waarom uw komst uitgesteld tot het einde der volgende week? Sedert lang wachtten wy U. Is dit uitstellen, en 't verblyf te W.b. over 't geheel, 't gevolg van onwel zyn? Dit zou me zeer leed doen.

In allen geval, kom zoo spoedig 't u schikt. Het zal goed zyn my dag en uur te doen weten, om voor 'n drager van uw koffer te kunnen zorgen. Beter nog voor 'n rytuig aan de station, vooral als ge onwel zyt. De klim naar ons huis is lastig en duurt wel ¾ uur. Maak dat ik zorgen kan voor 'n rytuig.

Tot ziens alzoo vriendelyk gegroet.

tt

DD

daar men te W. b., naar ik meen, geen billetten naar Ingelheim geeft, zult ge te Mainz 'n 2e billet moeten nemen.

Van 't bootje dat u te Mainz brengt, moet ge ± 8 minuten loopen naar de Station. Neem 'n man om uw Gepäck [1.] Gepäck: bagage (in duitse schrijfletters) (du.) te dragen.