Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 februari 1879

van

Multatuli

aan

Christina Johanna Jacoba Merens-Hamminck Schepel

 

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

23 februari 1879

Brief van Multatuli aan mevr. C. Merens-Hamminck Schepel. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(½) beschreven. (M.M.)

Den Haag Zondag avend lieve Chris, dankje wel voor je brief, beste meid. Ik verlang er zeer naar jelui te zien. De logeerdery zal wel beslist worden door Mieske. Dat we, als wy apart wonen, in 't hotel gaan, vind ik best. Als. Want ik zal 't aan Mies en jou overlaten. Als ik aan 't reizen ben is 't zeker beter dat Mies by jelui is, maar als ik te Hoorn ben, en den eersten helft van den dag zoo saai, ben ik bang dat jelui 'n hekel aan my krygt. Ik zal doen wat Mimi goedvindt. Ook ik vind het naar als we 's avends om dien verfoeielyke draak van 'n kind naar huis (zegge logement) moeten. Vind jy 't mooi van Mies dat ze my buiten myn toedoen of weten met zoo'n beierschen jongen opscheept. Ik heb hem al gezegd dat ik hem in de Zuiderzee zal gooien. En de brutale kerel antwoordt dat-i my er in gooien zal. Dus je kunt wat te doen krygen met redden. -

‘Spreken’ te Hoorn. Nu [1.] Nu: oorspr. stond er Als. jy 't vraagt, zal ik 't doen, maar ik zit liever by jelui theetedrinken of grauwerwten te eten. Dat is menschelyker, liefelyker, minder gemaakt. Gut, ik heb zoo'n hekel aan die publiekerigheid. -

En nu wanneer we komen? Beschuldig my (ons) niet van wispelturigheid. Het komen hing van 317½ omstandigheden af. O, 'n heele historie! Net 'n schaakparty. Ik moest veel geld gebruiken, en de opbrengst van m'n eerste 6 voordrachten was maar schraal -, en daarom - och, mondeling met pleizier, maar schryvend is 't zoo lankdradig. Nu dan, heden heb ik Mieske getelegrafeerd dat ze woensdag naar Keulen kan gaan en Donderdag naar Arnhem. Maar dáár moet ze eenige dagen blyven, ook al weer om redenen die naar kokinje [2.] kokinje: taai gekookte suiker of stroop. gelyken.

Het plan is nu dat wy gebruik maken van de vrye dagen die ik hebben zal tusschen 5 en 9 Maart om naar Hoorn te gaan. Dan laat ik Mieske en Wouter daar tot jelui last, en ga ‘spreken’

10 Maart Zierikzee
11 Maart Middelburg
12 Maart Bergen op Zoom
13 Maart Tilburg
14 Maart Den Bosch
15 Maart Breda
17 Maart Rotterdam
19 Maart Amsterdam (op vereerend verzoek, juffrouw, voor den tweeden maal. Zoo mooi was 't! Hm!
20 Maart Amersfoordt. -

Gedurende al die wysheid verkoopery blyft Mies tot je last. Of ik dan nà Amersfoordt je de eer doe nog eens terugtekomen zal afhangen van de behandeling die jelui me aandoet. Neen, t is zonde daarover gekheid te maken. Ik verlang hartelyk je weer te zien. -

Mies komt dus (als je haar schryven wilt) Donderdag te Arnhem (adres den heer Braunius Oeberius.) Ook is myn adres daar, voorloopig. Want al ga ik ‘spreken’ te Zutfen, Zwol, Kampen en Deventer, ik ga toch telkens naar Arnhem terug (waar ik ook spreken moet, ah ja, ook te Utrecht, heere jezis wat 'n gemaal!) nu, te arnhem heb ik nu m'n hoofdkwartier tot we naar Hoorn gaan.

Groet Allard en je jongens. Dag lieve Chris. Ik wil en zàl met jelui pierewaaien al is 't niet by m'n eerste komst. Ik heb 't daarop gezet, en in 't Rondeel te Amstm de kamers er al op aangezien...

Dag meid Dek