Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

16 maart 1876

van

Multatuli

aan

Antonius van der Linde (bio)

 

Volledige Werken. Deel 25. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers (1995)

terug naar lijst

16 maart 1876

Telegram van Multatuli aan A. van der Linde. Telegramformulier van de Nederlandse Rijkstelegraaf, kantoor Arnhem. (A.R.A., Vosmaer-archief, Den Haag; fotokopie M.M.)

Telegram No 279

Aangenomen te Wiesbaden, den 16/3 1876 ten 11.u.56m. des v. middags. Ontvangen te Arnhem, den 16/3 1876, ten 7u.8m. des n. middags. (De tijdsopgaven zijn gerekend naar den middelbaren tijd van het hoofdkantoor in elken Staat.)

Dr A vanderlinde

Utrechtsche weg Arnheim

Danke für schoenen Brief [1.] Brief: zie V.W. XVIII, blz. 310. antwort folgt sehr herzlich gegrueszt.

Decker

Vertaling:

Dank voor mooie brief. Antwoord volgt. Zeer hartelijk gegroet. Dekker