Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

17 januari 1875

van

Antonius van der Linde (bio)

aan

Multatuli

 

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

17 januari 1875

Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde beschreven. (Schaakbibliotheek KB 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Onder de tekst staat in ander handschrift: Januari 1875. Gezien de vermelding Zondagmiddag en de datering van de eerstvolgende brief op (maandag) 25 januari, is gekozen voor 17 januari. Brieven van Multatuli zijn niet teruggevonden.

De partij correspondentie-schaak duurde tot midden maart en werd door Van der Linde gepubliceerd in zijn tijdschrift De Schaakwerld (1875), blz. 190-192. (K.B. 's-Gravenhage.)

Zie ook Prins 1970, blz. 131-151.

prof. Kraus: de Duitse kerk- en kunsthistoricus en hoogleraar christelijke archeologie in Straatsburg Franz Xaver Kraus (1840-1901).

Amice, Daar ik aanstonds mijn priester (prof. Kraus) van den trein ga halen, bericht ik vooraf noch de goede ontvangst van


1) e 2 - e 4, e 7 - e 5.

No 2 volgt als er animo is. ‘Wat ik van U denk’? Dat de Vorstenschoolepizode U te gronde richt. Ik schrijf het zuchtend.

Grüssen von Haus zu Haus.

t.t.

v.d. Linde

Zondagmiddag