Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 december 1870

van

H.H. Huisman (bio)

aan

Multatuli

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

*7 december 1870

Brief van H.H. Huisman aan Multatuli. Tekst slechts gedeeltelijk bekend; mededeling van Mimi. (Brieven IX, blz. 53; Brieven WB IX, blz. 39.)

Voor de datering zie Multatuli's brief d.d. 20 december.

Wat zyn die Hollanders toch braaf!

In de Zaanlandsche Courant bericht o.a. de heer Kern dat het NIET in het plan der commissie ligt om zelfs in het GUNSTIGSTE geval, aan den heer Dekker een WERKELOOZE toekomst te verzekeren. Ik heb hier onderstreept.

Een werkelooze toekomst... foei! Dat zou luiheid bevorderen en aankweeken... Neen, tot zoo iets leenen zy de hand niet. Zy zullen denk ik hun best doen, dat Havelaar den kost verdiene.