Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

20 december 1869

van

Multatuli

aan

H.H. Huisman (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

20 december 1869

Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel gevouwen enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (U.B. Leiden: fotokopie M.M.)

taxatie van Havelaar: denkelijk hoopte Multatuli erin te slagen eindelijk zelf over de auteursrechten van de Max Havelaar te kunnen beschikken, of anders in elk geval een maatstaf te hebben voor de geldswaarde van wat hij schreef.

den Haag 20 Decr 1869

Waarde Huisman, Bygaande Locomotiven zend ik aan den Dageraad, en ik zal daarmede voortgaan als men my uit Indie daartoe blyft in staat stellen. Het spyt my voor 't verband der zaak dat men my de nummers waarin myne Causeries staan niet van den beginne af heeft gezonden. Er waren amusante by. Ook heeft men hier en daar zich veroorloofd myn stukken te verminken.

In Godsnaam!

Hierby f 10. Weinig maar uit n goed hart, als een kermis koek.

En een verzoek!

Ik zou graag iets willen weten van die taxatie van Havelaar, zonder dat men echter merkte dat ik er naar vroeg. Gunst wèl, natuurlyk. Maar om doel te treffen, moet het iets zyn waarop ik my beroepen kan. Anders wordt het teruggewezen als een praatje.

Ziet ge er kans toe my my zoo iets te bezorgen. En mag ik, als t noodig is, myn zegsman noemen? Want het zal misschien daarop aankomen. Ik denk wel om uw toestand vóór Januari. Wie weet wat er gebeurt. Houd u goed. Aan zich goedhouden is nooit iets bedorven, al loopt dan ook ten slotte alles mis.

Over 2 dagen moet ik naar Gent om in't Willemsgenootschap te spreken.

Hartelyk gegroet van ons allen.

t.a.v.

DouwesDekker

Weet je wat een vervloekt ding is? Ik kan niet werken als ik spreek. Zoodra ik gedurende den dag my geuit heb ben ik 's avends en soms nog den volgenden dag leêg van impressies.

Dàt is de reden dat ik u niet terstond hier nam. Bovendien 't is hier nu en dan heel krap en de nood is soms zoo hoog dat ik een mal figuur maak voor m'n kinderen als ik er nog iemand by neem.

Dit alles belet niet dat ik u niet in den steek zal laten. Houd moed, er is nog altyd kans op goede uitkomst voor my, en dan zyt gy ook geholpen, Ik hoop eens-vooral.