Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

8 december 1869

van

Multatuli

aan

H.H. Huisman (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

8 december 1869

Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier tot het midden van blz. 2 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

den Haag 8 Decr 69

Waarde Huisman,

Kan inliggende advertentie ook misschien iets helpen? t Is een logement 2e klasse, maar by gebrek aan iets anders zou 't ten minste brood geven en er zou kunnen worden uitgezien naar iets beters.-

Zoodra mogelyk, hoop ik U eenig geld te zenden.

Hierby in dank de brieven van Mr Schook terug.

Vriendelyk gegroet

tav

DD

houd u taai. Er zal wel hulp komen