Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

8 oktober 1869

van

Multatuli

aan

H.H. Huisman (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

8 oktober 1869

Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel gevouwen enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

den Haag 8 Oct 69

Waarde Huysman!

Bedank Gunst wel voor den spoed en de netheid. t Is byzonder flink. Ik hoop dat hy z'n onkosten er uit hale! t Is zoo beroerd dat alle uitgaven van adverteren &c op zoo'n klein ding zoo zwaar drukken. Maar ik hoop toch dat er geen schade by is.

Om daartoe medetewerken zend ik de heden morgen ontvangen 25 Ex: aan den boekh. P.J. Kraft voor rekening van den heer Gunst. Ik schryf hem dat de winkelprys 10 Cents is, en dat hy de nota wel van Gunst krygen zal.

In heb namelyk aan de gister avend ontvangen 6 Ex, waarvoor ik wel bedank, ruim genoeg, en wil nu met die 25 de markt niet bederven. Hartelyk gegroet

tot Overmorgen

tav

Douwes Dekker

Apropos: rol is mannelyk en oorzaken heeft 'n a te veel. Dit voor mogelyke herdruk.

Maar zoover is't nog niet.

Toch vind ik 't in zoo'n geval beter de letters door elkaêr te gooien en op nieuw te zetten dat men zien kan dat het herdruk is.

Adieu!