Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 februari 1869

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

*23 februari 1869

Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter gewaarmerkt. (M.M.)

Den Haag, 23 februari 69

beste de Geyter!

Hartelyk dank! Ik kan U niet zeggen hoe ge my verplicht hebt. Myne vrouw en kinderen zyn gekomen en ik geniet veel van hun byzyn. Ge hebt me een ware weldaad gewezen en ik hoop meer dan ooit U van den zomer hier te zien. Ik heb 't zoo druk dat ik geen tyd heb om veel te schryven.

Mille fois merci

Nonnie.

Nonni bedankt U dat ik morgen te huis mag blyven.

Groet uwe vrouw

t.a.v.

DouwesDekker

Ons huis is zoo aangenaam, en ons is 't, na ons zwerven, een paleis! Ge zult het zien, hoop ik.