Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

13 januari 1869

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

*13 januari 1869

Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter gewaarmerkt. (M.M.)

den Haag 13 Januari 69

Waarde de Geyter,

Ik houd Vrydag avend eene lezing te Maastricht, en neem myn weg over Antwerpen, waar ik morgen Donderdag overnacht, om U even te zien en te spreken.

Hoe laat ik kom weet ik nog niet, maar zoudt ge zoo goed willen zyn, my een briefje te doen vinden in den Grand Laboureur, waar en hoe laat ik U vinden kan?

Het eenvoudigst is naar uw huis te gaan, maar als ge er dan niet zyt, zal 't moeielyk vinden zyn.

Na hartelyke groete

Uw vriend

Douwes Dekker

Ik WOON!! Ik zal myn gezin kunnen laten komen!