Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 juni 1867

van

Max Rooses (bio)

aan

Julius de Geyter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

6 juni 1867

Brief van Max Rooses aan Julius de Geyter. Minutenboek van Max Rooses. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)

De eerste, maar half geschreven zin is kennelijk overeenkomstig de aanhef van al de toen uitgaande post.

aan hebben: kennelijk bedoelde Rooses tegen hebben.

Ik heb de eer U hierbij enz.

Ik wend mij tot U om het adres van Multatuli te bekomen en bid U mij hetzelve te laten geworden, of rechtstreeksch indien U dit gelegen valt den hooggeachten schrijver en denker uit te noodigen. In dit laatste geval bid ik U hem de verzekering te geven van ons aller wensch hem hier zien op te treden, al mochten de Noorder-broeders er ook al iets aan hebben. Vrijheid is de leus - de wrijving al vlogen er soms enkel splinters en spaanders af zal de zaak altijd warmte bijzetten.

Met verzoek op een spoedig antwoord