Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

7 januari 1854

van

Jan Douwes Dekker (bio)

aan

L.W.C. Keuchenius (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

*7 januari 1854

Brief van J. Douwes Dekker aan L.W.C. Keuchenius. (Afschrift M.M.) Fragment.

Pradang Afd: Toeban 7 Jani 1853 [1.] 1853: kennelijke verschijving.

(....)

Ik ontving met de laatste mail een brief van mijn broeder Ed. Hij beklaagde zich over Holland en de menschen. Hij botste tegen ‘piquanteloosheid’ - zooals hij het noemt. - Hij deelde mij mede dat zijne vrouw zich aan de Electro-Biologische [2.] Electro-Biologisch: de Franse arts Duchenne de Boulogne bediende zich sedert 1847 van een volta-elektrisch induktietoestel om met de ‘stroom van Faraday’ motorische zenuwen te prikkelen. behandeling had onderworpen, en den invloed daarvan. - Zoo ik nog aan het bestaan dier geheimzinnige werking had getwijfeld - ik geloofde nu! - Heeft U nog niet gelezen ‘De elec. - Biol. wetenschappelijk verklaard naar de voorl. [3.] voorl: voorlezing. van I.B. Dolls vertaald uit het Eng. en omgewerkt door een Med. dr. - dan geloof ik de lezing U zal interesseeren.

(....)