Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

17 oktober 1862

van

Jan Douwes Dekker (bio)

aan

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

17 oktober 1862

Brief van Jan Douwes Dekker aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg (firma R.C. Meijer). Enkel velletje postpapier, aan éen zijde gedeeltelijk beschreven. (M.M.) Blijkens de Rekening-courant, zie 31 december 1862, heeft jan Douwes Dekker het bedrag in september gefourneerd.

Den Haag 17 Oktob. 1862

Waarde Heer Meijer!

Gelieve mij pr ommegaande toe te zenden mijn nota van het aan U verschuldigde + f20. - door U mij voorgeschoten.

Gelieve mij tevens eene acceptatie toe te zenden voor de f 1000 met opgave wanneer UE. die wenscht te restitueeren.

t.à.v. Douwes Dekker.