Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

14 augustus 1860

van

Jan Douwes Dekker (bio)

aan

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

 

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

* 14 augustus 1860

Brief van fan Douwes Dekker aan Tine. (Brieven IV, blz. 109; Brieven WB IV, blz.93). De brief aan Duymaer van Twist, waarop hier gedoeld wordt, is niet bekend.

Brummen, 14 Aug. 1860.

Waarde Eef! Bijgaande op verzoek van Eduard een brief van ds. de Keyzer. Lief en fiks en onpriesterlijk, niet waar? Ik ga den man opzoeken. Ik zou zoo gaarne u en Ed. uit de peine redden, maar ik kan niet. Ed. zond mij een brief aan D. van Tw. gloeijend aanvallend en scherp. Ik heb dien niet willen opzenden, en hem aangeraden zich nog eens te bedenken voor dat te doen.

Non is koortsig, anders alles wel.

t.a.v.

Jan.