Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 juli 1854

van

Multatuli

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

*1 juli 1854

Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker. (afschrift MM.)

Zaterdagmiddag

Waarde P & M! Laat Engel liever den 3 July komen. Het conve-nieert ons dan waarschijnlijk beter daar ik hoop vóór dien tijd door eenige regeling van geldzaken ruimer bij kas te wezen en daardoor een paar kamers meer in gebruik te nemen, want zoo als het nu is zoude het ons wel wat gêneren. Ik schrijf u echter nog nader, want als sommige menschen niet veranderen weet ik niet hoe ik het redden zal.

Ik had onlangs f3000,- noodig en heb ze gekregen tegen 33 ⅓% 's jaars! Ik moet nu nog meer hebben en zal waarschijnlijk dezelfde woeker moeten betalen.

Verwonder U nu nog dat wij op zulk een land schimpen.

Adio gegroet van

Ed.