Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 juni 1854

van

Multatuli

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

*30 juni 1854

Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker. (afschrift M.M.)

Amsterdam, 30 Juny 1854

Waarde Pieter!

Ook zonder de vraag in Uw brief van gister zoude ik U heden geschreven hebben aangaand Engel's overkomst [1.] Engel's overkomst: de oudste zoon van Pieter, Engel (12), zou in Amsterdam bij zijn oom Eduard komen logeren.. Het is ons onmogelijk hem te ontvangen. Eene leening die ik gedacht had te zullen kunnen sluiten is mislukt, en nu zit ik tijdelijk zoo in den brand om geld dat ik waarlijk niet weet hoe ik het redden zal.

Engel zal er niets bij verliezen want naderhand zal en moet dat in orde komen, doch op het oogenblik ben ik bitter verdrietig. In Indië zou menige Chinees mij 50/m op mijn woord geven en hier in mijn lief vaderland laat men mij verlegen.

Adieu, ik ben te verdrietig om meer te schrijven.

Uw liefh. broeder

Ed.