Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

9 januari 1854

van

Multatuli

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

*9 januari 1854

Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker. (afschrift M.M.)

Amsterdam, 9 januari 1854

Waarde Pietje & Mietje! Gisteravond vierden wij het verweekuur [1.] verweekuur: op 1 januari was Eduard Douwes Dekker vader geworden van Pieter Jan Constant Eduard Douwes Dekker (Edu); geboren in Amsterdam; overleden in Nice, 1930. van ons kindje. Alles gaat buitengewoon goed. De jongen is naar 't zeggen van de baker een voorbeeldig kind en schoon die praatjes niet veel beduiden kan ik toch zelf wel zien dat het een flinke jongen is. Hij zuigt en slaapt en groeit doch schreeuwt zelden (nu in geen 2 etmalen). Als hij drinken wil meldt hij zich aan door op zijn handjes te zuigen of aan zijn dekentje te trekken dat de wieg beweegt. Gewiegd wordt hij natuurlijk niet. Als hij verschoond wordt schreeuwt hij ook niet en speelt maar met de handjes. Alles (buiten de eigenlijke verlossing die zeer moeijelijk was, misschien wel door de grootte van het kind) is perfect wel zoodat baker, doctor & accoucheur eigenlijk eene sinecuur aan ons hebben. Ook Eef is - hoezeer nog zwak, toch gezond van hart. Zij heeft veel en - naar 't oordeel van baker etc., voedzaam zog. Het spuit den jongen in den mond. Pijn in de borsten, zere tepels &c. heeft ze tot nog toe niet. Alleen zegt ze dat de kleine zoo fameus bijt. Apropos je weet zijn naam nog niet. Hij moest volgens Eef Eduard heeten. Dat is de derde E.D.D. [2.] E.D.D.: ook een zoon van Pieter heette Eduard. dacht ik naar 't stadhuis gaande, er moet dus nog een letter bij. Ik weifelde tusschien P, -J-&C(onstant) naar vH. die zijn jongsten als het een jongen waar geweest naar mij zou genoemd hebben. Niet wetende wat ik doen zou nam ik alles bij elkaâr nu heet hij

Pieter Jan Constant Eduard. Watbliefje!

Adieu wees met de Uwen hartelijk gegroet.

Uw liefh. br.

Ed.

De kleine vent heeft geld voor U meêgebragt. Schrijf mij nu eens of gij het terstond geheel wilt terug hebben of het mij twee of drie jaar wilt laten tegen f 120 jaars.

Dit laatste zou mij een genoegen doen, doch als ge het liever in Uwe kast hebt dan kunt gij het terstond krijgen. Het ligt klaar. Hiernevens eene uitgestelde St. Nicolaas voor groot en klein. Eerst had ik zelf een en ander willen koopen, maar ik ben met de keus in de war, en dan ga ik ook altijd boven mijn taks en dat wil ik van 't jaar niet doen.

Over het horologie van Corn. heb ik verdriet. Die Hamacher schijnt mij bedrogen te hebben, ook met andere horologies. Ik heb hem toch niets afgedongen. 't Is schande.

Als ge mij Uw geld laat houden zal ik U een bewijs geven dat ik U schuldig ben f 2000 tegen 6% maar, nog eens, als ge het liever terug hebt, - het ligt klaar.

Ik stel U voor om de rekening van f 1853,- te sluiten met de gezondene f 100,- bijv. voor rente over een half jaar. f60,- en de rest voor Jannetje [3.] Jannetje: Jannetje Burgers, een arme oude vrouw in Den Helder; haar was door Dekker f0,50 per week toegezegd. zoo lang het strekt.