Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

21 juli 1853

van

Multatuli

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

* 21 juli 1853

Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker. (afschrift M.M.)

Amsterdam, 21 July 1853

Waarde broeder! Door het niet aankomen van de Landmail [1.] Landmail: de snelste post uit Indië werd per schip naar de Rode Zee gebracht, over de landengte naar Suez en vandaar per schip naar Marseille; het is niet bekend en onwaarschijnlijk dat Eduard geld uit Indië te wachten had. en eene vertraging in de ontwikkeling der zaken van E. in Zwitserland [2.] Zwitserland: de befaamde ‘rêve aux millions’ - Tines grootvader, Karel Lodewijk Fischer (1761-1823), was een nazaat van de Fischers die van 1675 tot 1832 de postverbindingen in Zwitserland (en ver daarbuiten) gepacht hadden. Tine heeft nooit aanspraak op (een deel van) deze erfenis kunnen maken. heb ik voor een paar maanden geld nodig - f1000 of f2000. In de meening dat gij effecten hebt die U zeker niet meer dan 3 ½ of 4% renderen, en daar het er mij over zekere tijd niet op aankomt om U voor f1000 f1.500 terug te geven in plaats van gewone interest aan anderen te betalen, ben ik op het idee gekomen U te vragen of gij dat kunt en wilt doen.

Zoo gy er toe genegen zijt zend mij dan Uwe overmaking in natura, dan zal ik ze hier verhandelen en ze U volgens de koers van den dag verantwoorden, schoon bij de teruggave, zoo als ik zeide het mij niet op een paar honderd gulden aankomt. Antwoord mij spoedig, want als gij niet wilt, moet ik in tijds zorgen voor eene andere wijze om voor het oogenblik geholpen te zijn. Als gij het doet is er geen zorg voor Uw geld, want ik heb genoeg te wachten. Het is maar dat ik op dit oogenblik te kort kom.

Adieu, antwoord mij s.v.p. met omgaande.

Uw liefh. broeder,

Ed.