Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 december 1852

van

Multatuli

aan

Pieter Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

* 30 december 1852

Brief van E. Douwes Dekker aan P. Douwes Dekker en echtgenote. (afschrift M.M.)

Beste Piet en Mietje!

Verwacht ons morgen met de schroefstoomboot die te acht uren van hier [1.] hier: Amsterdam; Dekker en Tine vertrokken om 8 uur 's morgens en voeren met een stoomboot over Zaandam en Alkmaar, waarna zij 's middags om 3 uur in Den Helder aankwamen. over Zaandam naar den Helder gaat. Hoe laat die aankomt weet gij beter dan ik. - Dus beste broeder en zuster wij houden oude jaar bij U. Zeg aan de jongens dat St. Nicolaas [2.] St. Nicolaas: aan boord van ‘De Harmonie’ had Dekker al op 20 november in zijn dagboek genoteerd welke geschenken hij mee wilde brengen: Engel - 1 zilv. horologie; Kornelis - 1 idem; Eduard 1 verwdoos m. prenten; François - speelgoed; voorts 1 trommel lekkers en een schaakspel voor allen; voor Mietje een theeservies; voor Pieter een paar lampen. op zee bij ons aan boord is geweest en mij een pakje voor hen heeft medegegeven. Dus, tot morgen.

Uw liefh. broer

30 Decr. '52 Eduard