Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 augustus 1856

van

Pieter Douwes Dekker (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 9. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857 (1956)

terug naar lijst

25 augustus 1856

Brief van Ds. Pieter Douwes Dekker te Den Helder aan de heer G.A. Brouwer te Woudsend. Dubbel vel blauw postpapier, waarvan drie zijden beschreven; op de vierde zijde het adres. (M.M.) Fragment.

- Te Sneek spraken wij Douma nog en kort daarna Blijdesteijn en vrouw welke laatste een broeder heeft (Ant. Haga, off. bij de Artillerie) die in Mei 1855, aan boord van 't zelfde schip als Eduard DD naar Java is vertrokken. Hij schreef later naar Sneek dat hij met E. op reis zeer veel gepraat had, op Java zijn vriend was geworden of gebleven en hoezeer hij ook in vele dingen van E. verschilde, echter moest toestemmen en goedkeuren dat hij zich zoo kras had verzet tegen vele en velerlei misbruiken en knevelarijen - en liever dan deze langer te dulden zijn ontslag had gevraagd. - Hoe gaarne zou ik die brieven eens hooren. Maar daarvoor had ik te Sneek den tijd niet.-