Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

11 maart 1887

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

11 maart 1887

Brief van Mimi aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven. (M.M.)

beste Bruinsma! Heden morgen ontving ik op nieuw een schryven van Robbers, ik zend het u, benevens wat ik antwoordde opdat ge op de hoogte zoudt zyn. Zyn brief heeft al een geheel andere toon. ik gis zoo dat hy niet veel nut heeft gehad van zyn advertentie. Als ge my irgend [1.] irgend: in enig opzicht (naar het du.) een raad kunt geven, graag! - O, o wat gaat dat alles gauw!

Beste groeten ook aan Hilda.

Mimi D.D.

By gelegenheid kryg ik die br. van R. wel terug.