Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

22 januari 1883

van

J.H. Anschütz

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

22 januari 1883

Brief van J.H. Anschütz aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)

Amsterdam 22. 1. 83.

WelEdl. Zeer Gel. Heer, [1.] Boven deze aanhef is door Bruinsma in potlood genoteerd: Vondelskade 87 beantw. 31 jan. '83.

Hoe staat 't met het huldeblijk van Multatuli? Bij mij berusten nog steeds vijf gulden, door een mijner vrienden (de student in de scheikunde H.L. Stoel te Haarlem woonachtig) op de lijst in 't Leesmuseum ingeschreven. Ik heb U den 11en December 82 f2, 50 per postwissel voor de jaarlijksche M. toelage gezonden. Hopende eens iets van 't huldeblijk te vernemen, blijf ik

Uw. dw.

J H Anschütz