Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 oktober 1882

van

Multatuli

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

6 oktober 1882

Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma. Met poststempels Rott. Stat & Beurs en Leeuwarden 6 okt 82 en geadresseerd aan WEDGelHeer Dr Vitus Bruinsma. Leeuwarden. (M.M.)

Waarde B.! Ik ontvang daar een brief van Mies die my iets zeer verdrietigs meedeelt aangaande V. [1.] V.: Versluys. Zie brief van 14 oktober. in verband met Tandem. Ik ben er van geschrokken. Toch verzoek ik U (en ook Oebé) in die zaak niets te doen voor ik haar volkomen doorzie. Even als Mies verzeker ik U dat ik van niets weet. Maar toch wil ik wat wachten. Wat M zegt is altyd heilig wáár, en zy is secuurder dan ik. Myn niets-weten kòn niets beteekenen daar ik telkens blyken zie van de gekste afgetrokkenheid [2.] afgetrokkenheid: verstrooidheid.. Hoe dit zy, doe svp. niets in deze zaak zonder eerst gehoord te hebben òf van my of van Oebé dien ik dezer dagen spreken zal. Hem zal ik myn 1/10000 twyfel uitleggen. Hoe groot ook die noemer zy, toch mogen wy in zóó'n zaak niets wagen. Maar ik blyf er by dat ik niet [3.] niet: oorspr. stond er van niets. weet ooit iets ontv. te hebben.

hart. gegroet,

Dek

dag, Hilda,

Rotterd. 6 Okt '82