Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

24 juli 1882

van

H. Oosterling

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

24 juli 1882

Brief van H. Oosterling aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)

Den Weledelen Zeergeleerden Heer Dr Vitus Bruinsma

te Leeuwarden.

Weledele Heer!

Zeer verblijd met Uw schrijven en hartelijk dank, dat Ge juist zóó schrijft. Ik kom Zaterdagmorgen met spoor van 9 uur. En ik heb er werkelijk zeer veel zin in, met iemand als U wat denkbeelden te wisselen en mijn hart eens op te halen aan M. en zijn ideën: dat zal aangenamer zijn dan hem in bescherming te nemen tegen kleingeestige aanvallen.

Mijn schrijven was wat overdreven - 't speet mij later half, dat ik zoo geschreven had; - doch ik kon bij U ook genoeg menschkunde en leeskunst verwachten! Nogmaals dank voor Uw antwoord. Met U zal ik graag eens over ‘beschaving’ spreken. Op de gedachte, die in mijn schrijven lag, kom ik terug. wij zullen zeker genoegelijk praten. Ik geef U vooraf reeds de verzekering, dat Ge met deze daad een goed werk doet.

U en Uwe vrouw groetend,

Oenkerk 24 Juli 1882.

t.t.

H.O.