Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

18 april 1882

van

J.W. van Wijhe

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

19 april 1882

Briefkaart van J.W. van Wijhe aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden en Leeuwarden 19 apr 82 en geadresseerd aan Dr. V. Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)

Hierbij heb ik de eer U mede tedeelen dat ik zooeven een postwissel van f5 aan Uw adres voor het huldeblijk aan Multatuli heb verzonden. Daar ik uit de stad was, vond ik Uwe kennisgevingen eerst dezer dagen, vandaar, dat ik niet reeds eerder van mij heb laten hooren.

Uw dienstv

J.W. v Wijhe

Leiden 19 April '82.