Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

april 1882

van

G. Emmerts

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

Begin april 1882

Brief van G. Emmerts aan V. Bruinsma. Half enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)

den WelEd Heer

Dr Vitus Bruinsma

f1.-

Mag ik u mijn bijdrage voor het Multatuli-fonds doen toekomen?

Hoogachtend

G. Emmerts