Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

maart 1882

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

Eind maart 1882

Brief aan J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2(⅔) beschreven. (M.M.)

Amsterdam Vossiusstraat 13

Amice,

Daar juist ontvang ik in dank de Leeuwarder Ct. met uw stuk. Dat kan goed doen aan de zaak.

Aan de 2 schoolbladen heb ik maar een advertentie gezonden met mijn naam er onder en dien van Schippers en Jansen. De lui van 't middelbaar ken ik nog al en Schippers en Jansen kennen evenals ik veel lui van 't lager ond.

Jansen had zich ook aangeboden voor de onderteekening der circulaire. Ik hoop nu maar, dat hij hiermee tevreden is. Ik stel me juist niet veel voor van zijn moreelen invloed, maar hij kan nog al drukte maken.

Daar ge mij niet de namen hebt opgegeven van de lui buiten Leeuwarden die ge hebt, kom ik namens de hoofdcommissie nog eens tot U met het verzoek om dat toch even te doen of wat nog beter is misschien de exploitatie van Friesland op U te nemen. Dat kan het best, door lui, die bijdragen zenden, te vragen of ze ook anderen willen opwekken en of ze ook personen kunnen aanwijzen, die willen meedoen.

Een subcommissie in Amsterdam heeft lijsten gedeponeerd zooals ge weet. Bij de boekverkoopers geeft het niet veel. Op het leesmuseum is nogal wat geteekend. En ze zenden nu als proef ook lijsten rond aan de huizen. Dit leverde den eersten dag in de Sarpathistraat f70, den tweeden dag niets, den derden dag één gift van f100. - Verder weet ik het nog niet.

Met uw som en de andere er bij zijn we nu tot ongeveer 12 mill. + eenige toezeggingen.-

Vele groeten

tt

J. Versluys