Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 maart 1882

van

Johannes de Koo

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

30 maart 1882

Briefkaart van J. de Koo aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 30 mrt 82 en Leeuwarden 30 mrt 82, geadresseerd aan de WelEdGZGHeer Dr Vitus Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)

Amice, De Amsterdammers hebben tot nog toe niet veel gedaan. Maar er is nu een uitnoodiging tot de Amsterdamsche onderteekenaars der cirkulaire gericht om te vergaderen, ten einde maatregelen te beramen om Amst. te exploiteren. Kunt gij Uw vriend Versluys niet eens aanspreken, om, nu de zaak eenmaal een publieke zaak geworden is, Nederland op een andere wijs te bewerken, dan alleen door publicaties? Er zijn niet alleen geen comité's in de verschillende plaatsen gevormd, maar het eerste inteekenbillet of de eerste inteekenlijst moet nog gedrukt worden. Wij mogen nu Multatuli niet blootstellen aan een échec.

De Beer is een onbeteekenend man, die zelfs niets beteekenen zou, als hij niet zoo'n groote ploert was. Hij haat v.d. Goes, houdt niet van mij en van vele anderen, maar wie hij in zijn gemeene insinua-ties eigenlijk bedoelt, weten wij niet. Hij moet voor zijn bloote billen hebben, - maar ik acht er mijn handen te goed toe.

Gaarne

tt

J. de K.