Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

11 maart 1882

van

J. de Groot

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

11 maart 1882

Briefkaart van J. de Groot aan V. Bruinsma. Met poststempels Leiden 12 mrt 82 en Leeuwarden 12 mrt 82 en geadresseerd aan den WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. Vitus Bruinsma, Leeuwarden. (M.M.)

Ondergeteekende heeft de eer, zich aan te sluiten bij uwe beweging tot onderzoek van de historie te Lebak. Hoogachtend

Leiden, 11 Maart 1882

Kloksteeg 14.

Uw dienstw. Dienaar,

J. De Groot

med. stud.