Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

16 februari 1882

van

P. Hulst

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

16 februari 1882

Brief van P. Hulst aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1(⅔) beschreven. (M.M.)

Hoorn 16 Februari 1882.

Weledelzeergeleerden Heer!

Ingevolge Uw ingezonden stuk ‘de Havelaarszaak’, in de Amsterdammer van 12 Febr. l.l.; ingevolge Uw verzoek om blijken van instemming aan U op te zenden - zoo meld ik mij gaarne daartoe bij UEd. aan.

Zij het ook met zwakke krachten, gaarne wil ik bijbrengen aan het uitwisschen der smet die helaas reeds zoolang op het Nederlandsche volk kleeft.

Moge het plan dat wij ons voorstellen éénmaal tot rypheid, tot goede vruchten komen!

Geloof mij, met betuiging van hoogachting

UEd. Dw.

Ph. Hulst. Jur. Stud.