Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

15 februari 1882

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

15 februari 1882

Briefkaart van J. Versluys aan V. Bruinsma. Met poststempels Amsterdam 16 feb 82 en Leeuwarden 16 feb 82 en geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma Leeraar Gymnasium Leeuwarden. (M.M.)

Amice. Ik zal in elk geval Uw voorstel ter tafel brengen op de verg. as. Zaterdag avond om 8 uur ten huize van v.d. Goes. Prinsengracht 293. Maar wilt ge niet liever Zaterdag daarvoor dadelyk even overkomen? Ge kunt natuurlyk by ons logeeren. - Veranderingen in de circulaire zal moeilyk gaan. Al, omdat op de circulaire de onderteekening wordt gevraagd. Een weglating gaat altyd nog beter. De V. [1.] De V.: Jan G. de Vos, acteur te Amsterdam. schynt zich inderdaad nu meer op de zaak te hebben toegelegd zoodat hy een onderschrift als onlangs wel niet meer zou maken.

tt

JVersluys

De heer P. [2.] P: M.T.H. Perelaer. zou natuurlyk ook welkom zyn.