Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

13 februari 1882

van

P.C. Vis

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

13 februari 1882

Brief van P.C. Vis aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 2 en 3 beschreven. (M.M.)

Bijgevoegd is een visitekaartje met de naam ‘P.C. Vis’ gedrukt en het adres ‘Singel 133 Amsterdam’ in handschrift.

Geeerde Heer!

Amsterdam 13 Februari 1882

Aanleiding tot deze geeft mij Uw schrijven in de Amsterdammer van gisteren, - naar mijn overtuiging is toch de plicht van ons volk het onrecht Multatuli aangedaan te herstellen, en zodoende ook de met zijn zaak verwante belangen in Indie te behartigen. -

Gaarne wil ik daartoe het mijne bijdragen en wend mij tot U met het verzoek mijn naam te willen opnemen in de naar ik hoop lange lijst van hun die zich met gelijk doel tot U richten. -

In deze stad heeft mijn naam geen invloed, ik ben weinig bekend, ook geen kiezer voor onze tweede Kamer [1.] Er was tot 1887 nog census-kiesrecht in Nederland; wie niet in de belastingen werd aangeslagen had geen stemrecht. (en ook die moeten wel krachtig helpen) maar waar er van mijn diensten gebruik kan gemaakt worden, stel ik die gaarne ter beschikking. - Onlangs kwam ik hier van de Zaan, en heb ik te Zaandijk eenige gelijkgezinde vrienden, die zich daar gaarne zouden vereenigen met gelijk doel. -

Met betuiging van Hoogachting

UEWDienaar

P.C. Vis.

Den Heer Dr Vitus Bruinsma

Leeuwarden. -