Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

12 februari 1882

van

J.R. van Minden

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

12 februari 1882

Briefkaart van J.R. van Minden aan V. Bruinsma. Met poststempel Amsterdam 12 feb 82 en geadresseerd aan Den WelEdelen Heer Dr. Vitus Bruinsma Leeuwarden. (M.M.)

Hooggeachte Heer

Ik haast my om gevolg te geven aan uw te lang verwachte wensch uitgedrukt in uw artikel in de Amst. van heden.

Eindelyk zal dan iets gedaan worden, laat u het asjeblieft niet sleepen op de Oud Hollandsche manier. Vorige week uitte ik in de Amst den wensch dat de jongere al was het dan ook op eenzame wys de oudere opschrikke, nu vervalt dit en ik hoop voor goed. Wat in myn vermogen is en dat is niet veel zal ik trachten te doen, reeds is door my georganiseerd voor beperkte vriendekring een avond van deze week waarin ik my voorstel een lezing te houden over M:. Ik stel my voor dat het niet zonder vrucht zal zyn. Als ieder doet in eigen kring wat in zyn bereik is dan kan veel gebeuren.

Hoogachtend

J.R. van Minden

Leprozengracht 16

Amsterdam