Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 oktober 1878

van

Aart Admiraal (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

1 oktober 1878

Briefkaart van A. Admiraal aan V. Bruinsma. Met poststempel Schoonhoven 1 okt 78 en geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma, leeraar te Leeuwarden. (M.M.)

Schoonhoven, 1 Oktob 78.

Amice! Zend mij het restant onzer voorjaarsfondsen, ik zal er Uw raad mêe opvolgen; ik heb nog slechts 1 deelnemer en dat ben ik. Allerwege veel sympathie maar geen geld. In alle geval kan ik dan toch 1 Oktober 25 gld sturen; ik moet toch beginnen. Hartelijk gegroet, ook van mijn vrouw aan de Uwe. Wij zijn heel wel.

tt: A.A.